Zašto će okupaciona terapija najverovatnije preovladati nad defektologijom i specijalnom edukacijom i rehabilitacijom?

Okupaciona terapija je pristup lečenju i prevenciji poremećaja ponašanja koji se temelji na korišćenju radnih aktivnosti kao sredstva za postizanje terapijskih ciljeva. Defektologija je struka koja se bavi istraživanjem, prevencijom i lečenjem teškoća u razvoju dece i mladih. Naziv “defektologija” Read more…

Karakteristike intelektualne ometenosti

UVOD Intelektualna ometenost definiše se kao ograničenje trenutnog funkcionisanja, a karakteriše je ispodprosečno intelektualno funkcionisanje i ograničenja u oblasti adaptivnog ponašanja, što se ispoljava u konceptualnim, socijalnim i praktičnim adaptivnim veštinama (Not, 2008). Za adekvatno postavljanje dijagnoze intelektualne ometenosti, potrebno Read more…

Okviri prakse okupacione terapije u radu sa osobama sa autizmom u školi

Autor: Jana Kumanović Pervazivini razvojni poremećaji su složeni neurobiološki poremećaji koje karakterišu kvalitativna oštećenja recipročnih socijalnih interakcija, komunikacije kao i oskudan i stereotipan repertoar interesovanja i aktivnosti. Pojam pervazivan («sveprožimajući»), koristi se da opiše specifičnu prirodu ovih poremećaja koji zahvataju Read more…


Notice: Undefined index: divi-builder-style in /home/contentp/okupacionaterapija.rs/okupacionaterapija/wp-content/themes/hestia/inc/core/class-hestia-public.php on line 753

Notice: Trying to get property 'src' of non-object in /home/contentp/okupacionaterapija.rs/okupacionaterapija/wp-content/themes/hestia/inc/core/class-hestia-public.php on line 753