Okviri prakse okupacione terapije u radu sa osobama sa autizmom u školi

Autor: Jana Kumanović Pervazivini razvojni poremećaji su složeni neurobiološki poremećaji koje karakterišu kvalitativna oštećenja recipročnih socijalnih interakcija, komunikacije kao i oskudan i stereotipan repertoar interesovanja i aktivnosti. Pojam pervazivan («sveprožimajući»), koristi se da opiše specifičnu prirodu ovih poremećaja koji zahvataju skoro sve sfere razvoja i funkcionisanja deteta. Poremećaji iz ove Read more…

Art terapija – Šta je to i kome može da pomogne?

Autor: Maša Stefanović Art terapija je ekspresivna terapija koja kroz kreativnost i projektivne tehnike ostvaruje proces stvaranja umetničkog dela u cilju poboljšanja mentalnog, fizičkog i emocionalnog stanja osobe. Art terapija je oblike psihoterapije koja primenjuje umetnički proces kao vid i sredstvo izražavanja i komunikacije. Teorijska baza psihoterapijskog pristupa u art Read more…

Strategije suzbijanja problematičnog ponašanja u radu sa decom sa smetnjama u razvoju

Neposlušno ponašanje zvuči kao prilično širok pojam, i to zapravo jeste. Neposlušno ponašanje opisuje ponašanje koje je izazovno roditeljima, tarateljima, nastavnicima i drugim profesionalcima. Izaći na kraj sa ovakvim ponašanjem može biti neverovatno stresno i iscrpljujuće za roditelje. Izliv besa je nekad poznata reakcija na svakodnevne aktivnosti, a ponekad može biti nepredvidiva da Read more…

Čudesna Naomi Feil i njena oreginalna metoda komunikacije sa starim i dezorjentisanim osobama

Naomi Feil je studirala Socijalni rad na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, gde je strekla i diplomu mastera. Profesionalnu karijeru socijalne radnice u gerijatrijskim ustanovama,  počela je 1960-ih godina. Veoma brzo se razočarala u način rada i pristup starim osobama sa kognitivnim oštećenjima,  posebno kad su u pitanju oboleli od Alchajmera Read more…