Okupaciona terapija je pristup lečenju i prevenciji poremećaja ponašanja koji se temelji na korišćenju radnih aktivnosti kao sredstva za postizanje terapijskih ciljeva. Defektologija je struka koja se bavi istraživanjem, prevencijom i lečenjem teškoća u razvoju dece i mladih.

Naziv “defektologija” je u upotrebi još od prošlog veka i bio je korišćen kako bi se označila nauka koja se bavi istraživanjem, prevencijom i lečenjem teškoća u razvoju djece i mladih sa posebnim potrebama. Međutim, ovaj naziv je kritikovan zbog toga što sugeriše da postoji nešto “defektno” ili “pogrešno” u osobama sa posebnim potrebama.

Ovaj termin je segregativan jer označava razliku između osoba sa “normalnim” razvojem i osoba sa “poremećenim” razvojem, što stvara predrasude i diskriminaciju prema osobama sa posebnim potrebama.

Zbog ovih razloga, sve više se koristi termin “specijalna edukacija” ili “specijalna pedagogija” kako bi se označila nauka koja se bavi istraživanjem, prevencijom i lečenjem teškoća u razvoju djece i mladih sa posebnim potrebama, jer su ti termini manje segregativni i ne sugerišu postojanje neke vrste “defekta” ili “pogreške” u osobama sa posebnim potrebama.

Defektologija ima nekoliko nedostataka, uključujući:

 • Nedovoljno istraživanja: Istraživanja u oblasti defektologije su ograničena i ne daju dovoljno informacija o uzrocima i efikasnosti različitih metoda lečenja.
 • Povezanost sa institucionalnom negom: Defektologija je često povezana sa institucionalnom negom, što znači da se deca sa posebnim potrebama često smeštaju u institucije umesto da se pruža podrška njihovim porodicama.
 • Nedostatak multidisciplinarnosti: Defektologija se često fokusira na jednu oblast (npr. intelektualno oštećenje) i nedostaje multidisciplinarnosti koja je potrebna za holističko razumevanje i lečenje poremećaja.
 • Nedovoljna primena novih metoda: Defektologija se često oslanja na tradicionalne metode lečenja, a nove, inovativne metode se retko koriste.
 • Nedovoljna podrška: Defektologija kao nauka i struka često nema dovoljnu podršku od strane vlasti, što utiče na njenu primenu u praksi.

Okupaciona terapija se sve više koristi u lečenju različitih poremećaja, uključujući autizam, ADHD, cerebralnu paralizu, mentalno oštećenje i druge neurološke poremećaje. To je zato što se ovaj pristup smatra veoma efikasnim u poboljšanju motoričkih, senzornih i kognitivnih sposobnosti pacijenata.

Dalje, okupaciona terapija se takođe koristi u prevenciji poremećaja ponašanja kod dece i mladih. Radne aktivnosti koje se koriste u okupaciona terapiji pomažu u razvoju socijalnih i emocionalnih sposobnosti, što može sprečiti pojavu poremećaja u budućnosti.

Okupaciona terapija ima nekoliko prednosti nad defektologijom, uključujući:

 • Praktičnost: Okupaciona terapija se temelji na svakodnevnim radnim aktivnostima, što omogućava pacijentima da nauče kako da se bolje prilagode svakodnevnom životu. To je važno za pacijente sa poremećajima ponašanja jer im pomaže da postignu veću nezavisnost.
 • Efikasnost: Okupaciona terapija se smatra veoma efikasnom u poboljšanju motoričkih, senzornih i kognitivnih sposobnosti pacijenata. To se odnosi na pacijente sa različitim poremećajima, uključujući autizam, ADHD, cerebralnu paralizu, mentalno oštećenje i druge neurološke poremećaje.
 • Prevencija poremećaja ponašanja: Okupaciona terapija se koristi u prevenciji poremećaja ponašanja kod dece i mladih. Radne aktivnosti koje se koriste u okupaciona terapiji pomažu u razvoju socijalnih i emocionalnih sposobnosti, što može sprečiti pojavu poremećaja u budućnosti.
 • Multidisciplinarni pristup: Okupaciona terapija se često koristi u kombinaciji sa drugim terapijama, što omogućava holistički pristup lečenju. To je važno za pacijente sa različitim poremećajima koji mogu imati višestruke potrebe.
 • Fleksibilnost: Okupaciona terapija je fleksibilna i može se prilagoditi potrebama svakog pacijenta. Ova fleksibilnost omogućava da se pacijentu pruži personalizovana podrška.
 • Raznovrsnost: Okupaciona terapija se može primenjivati na različite načine i u različitim okruženjima, što omogućava da se pacijentu pruži podrška kroz različite aktivnosti.

Okviri prakse u okupaciona terapiji predstavljaju bolju opciju u odnosu na defektološki pristup iz više razloga. Okupaciona terapija pruža holistički pristup lečenju, tako što uzima u obzir sve aspekte pacijentovog života, uključujući fizičke, emocionalne, socijalne i kognitivne potrebe. To znači da se pacijentu pruža podrška u svim oblastima života, što je važno za postizanje dugoročnog napretka. Okupaciona terapija je fleksibilna i prilagodljiva, što omogućava da se pacijentu pruži personalizovana podrška. To je važno jer svaki pacijent ima specifične potrebe i ovakav pristup omogućava da se one adresiraju na najbolji mogući način. Okupaciona terapija se može primenjivati u različitim okruženjima, što omogućava da se pacijentu pruži podrška kroz različite aktivnosti. To je važno jer pacijenti imaju različite interese i ovakav pristup omogućava da se oni motivišu i uključe u terapiju.Okupaciona terapija se često koristi u kombinaciji sa drugim terapijama, što omogućava holistički pristup lečenju. Ovakav pristup omogućava da se pacijentu pruži podrška u više oblasti i da se postigne dugoročni napredak.

S obzirom na sve navedeno, okupaciona terapija će verovatno postati dominantna u odnosu na defektologiju jer je efikasnija i fleksibilnija u lečenju i prevenciji različitih poremećaja ponašanja. To će omogućiti pacijentima da se bolje prilagode svakodnevnom životu i da postignu veću nezavisnost.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: Undefined index: divi-builder-style in /home/contentp/okupacionaterapija.rs/okupacionaterapija/wp-content/themes/hestia/inc/core/class-hestia-public.php on line 753

Notice: Trying to get property 'src' of non-object in /home/contentp/okupacionaterapija.rs/okupacionaterapija/wp-content/themes/hestia/inc/core/class-hestia-public.php on line 753