Karakteristike intelektualne ometenosti

UVOD Intelektualna ometenost definiše se kao ograničenje trenutnog funkcionisanja, a karakteriše je ispodprosečno intelektualno funkcionisanje i ograničenja u oblasti adaptivnog ponašanja, što se ispoljava u konceptualnim, socijalnim i praktičnim adaptivnim veštinama (Not, 2008). Za adekvatno postavljanje dijagnoze intelektualne ometenosti, potrebno je proceniti intelektualne sposobnosti dece, i adaptivno ponašanje koje podrazumeva Read more…